ZADZWOŃ! +48
NAPISZ DO NAS! biuro@skup-weksli.pl
SPRZEDAM SERWIS ZA 20 000 PLN

Skup weksli

 

Zajmujemy się skupem weksli in blanco, skupem weksli własnych, weksli z deklaracją wekslową zarówno tych, których termin płatności upłynął ale też weksli, których termin płatności jeszcze nie nadszedł. Skupujemy także weksle zabezpieczające umowy cywilnoprawne.
Skupujemy weksle od osób fizycznych oraz firm.

Sprzedaż weksla powoduje, że jako wierzyciel odzyskujesz własne pieniądze od razu przy sprzedaży weksla.  Nie ma konieczności prowadzenia windykacji czy długotrwałego procesu sądowego a w dalszej kolejności postępowania egzekucyjnego.

Jak sprzedać weksel?

Należy skontaktować się telefonicznie bądź drogą e-mail. Dokonamy bezpłatnej wyceny weksla i jeżeli warunki transakcji zostaną przyjęte przez obie strony wówczas dokonamy konkretnych ustaleń dotyczących sprzedaży weksla.
Działamy szybko więc jeśli potrzebujesz uzyskać pieniądze z weksla natychmiast, jesteśmy w stanie przeprowadzić transakcję niezwłocznie.

Kiedy możesz sprzedać weksel?

  • posiadasz weksel własny i termin jego płatności minął
  • wypowiedziałeś umowę kontrahentowi która była zabezpieczona wekslem
  • dłużnik wekslowy nie wykupił weksla w całości
  • dłużnik wekslowy nie odpowiada na wezwania o wykup weksla
  • nie jesteś w stanie przeprowadzić skutecznej windykacji
  • pilnie potrzebujesz środków zamrożonych w wekslu

Zajmujemy się także oraz obsługą wierzytelności wekslowych.

Obsługa wierzytelności wekslowych polega na prowadzeniu windykacji i odzyskiwania należności od dłużnika wekslowego zobowiązanego z weksla na podstawie umowy. Jeżeli windykacja i odzyskiwanie należności na drodze polubownej nie przyniesie rezultatów wówczas sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego celem uzyskania odpowiedniego orzeczenia sądu na podstawie którego możliwe będzie prowadzenie egzekucji komorniczej.

Nie pobieramy opłat wstępnych!

Istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia za obsługę wierzytelności dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika wekslowego.