ZADZWOŃ! +48
NAPISZ DO NAS! biuro@skup-weksli.pl
SPRZEDAM SERWIS ZA 20 000 PLN
  • Home
  • /
  • Czym jest weksel?

Czym jest weksel?

Weksel jest papierem wartościowym, w którym dłużnik wekslowy stwierdza, że jest zobowiązany wobec wierzyciela wekslowego do zapłaty określonej sumy pieniężnej wskazanej w wekslu. Najważniejszą cechą weksli jest to, że dla swojej ważności wymagają pewnych elementów oraz, że niektóre zapisy lub klauzule użyte w wekslu mogą powodować jego nieważność.
Dlatego tak istotne jest prawidłowe wypełnienie weksla, bo treść weksla będzie determinowała dalsze jego losy i powodowała konsekwencje zarówno w przypadku skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego albo w przypadku dalszej odsprzedaży weksla.