ZADZWOŃ! +48
NAPISZ DO NAS! biuro@skup-weksli.pl
SPRZEDAM SERWIS ZA 20 000 PLN
  • Home
  • /
  • Jakie klauzule wekslowe mogą być zapisane na wekslu?

Jakie klauzule wekslowe mogą być zapisane na wekslu?

Klauzule wekslowe to zapisy mogące znaleźć się w wekslu. Do klauzul wekslowych można zaliczyć:

1/ nie na zlecenie– umieszczenie takiej klauzuli w wekslu powoduje, że weksel może być sprzedany przez indos ze skutkami przelewu określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Zbycie weksla przez indos oznacza, że wierzyciel wekslowy przenosi wszelkie prawa z weksla na nabywcę, które następuje na odwrocie weksla. Nie ma możliwości przeniesienia praw z weksla w części zatem aby prawidłowo przenieść wierzytelność wekslową na nowego nabywcę należy przenieść całość praw z weksla.

2/ bez protestu –umieszczenie takiej klauzuli oznacza, że w przypadku odmowy zapłaty weksla przez jego wystawcę, nabywca weksla będzie mógł dochodzić kwoty z weksla w drodze regresu od poprzednich dłużników wekslowych.

3/ zapłacę w dniu – oznacza, że weksel będzie płatny w dniu jego okazania.